Skenande konsumtion i Sverige – men det är annorlunda hos våra grannar

Skenande konsumtion i Sverige – men det är annorlunda hos våra grannar

Coronapandemin påverkade våra resvanor, våra vardagliga liv och inte minst ekonomin i det stora hela. Sverige klarade sig ekonomiskt sett väldigt bra under coronakrisen. Faktiskt var det Sverige som rent ekonomiskt klarade sig bäst av alla länder EU.

Stark svensk ekonomi

Bland annat visar det sig att eftersom Sverige redan har betalat tillbaka de lån som togs under coronakrisen. Det betyder att Sverige återigen har en av Europas lägsta statsskulder på utländska lån.

Låg statsskuld skapar trovärdighet för den svenska ekonomin och har lett till otroligt många investeringar i Sverige. Något som stabiliserar bland annat lånemarknaden.

Om du har för avsikt att ta ett lån för att investera i en bostad, en ny bil eller kanske en resa är det viktigt att du först och främst gör en kontroll av din hushållsekonomi. Det kan du enkelt göra genom att skapa en budget och att räkna ut om du har råd att amortera på ditt lån. Med dessa två underlag i handeln blir det enkelt för dig att välja ett lån som passar din ekonomiska situation.

Den fjärde industrialistiska revolutionen

Det man kan se framåt är det som man nu kallar för den fjärde industrialistiska revolutionen. Den fjärde industrialistiska revolutionen går ut på att många företag som tidigare lade sina produktioner i mindre utvecklade länder, där arbetskraften ansågs som billigare, idag flyttar hem sina produktioner från till exempel:

  • Indien
  • Bangladesh
  • Kina

Coronapandemin har lärt många företag att värdekedjan är otroligt viktig. Men det är faktiskt inte bara värdekedjan det handlar om, utan även att kunna få tag på de råvaror till de produkter och annat som krävs från underleverantörer för att kunna färdig producera de produkter som man har för avsikt att göra.

Men även det svenska NATO-medlemskapet har förändrat marknaden. Du som ska låna pengar har säkerligen följt utvecklingen, allt som sker i samhället påverkar lån och räntekostnader. Något som också har en effekt på de lån man har sedan innan, därför är det viktigt att man alltid räknar med god marginaler när man ska låna pengar.

Grön produktion i Sverige

Mycket handlar även om att en produktion i Sverige är mycket mer grön än i andra länder. Tack vare att Sverige har världens grönaste el blir produktionen av många produkter också mer miljövänlig, något som betyder allt mer för många konsumenter idag.

Till en början var utvecklingen av den så att säga inhemska produktionen i Sverige ganska hämmad efter coronapandemin. Men i takt med att allt fler länder runt omkring Sverige har börjat öppna upp, att resandet har ökat och inte minst att konsumtionen återigen har stigit, har också produktionen ökat. I Sverige har konsumtionen ökat stadigt sedan coronapandemin, och förväntningarna på ytterligare ökningar är stora.

Låg konsumtion i grannländer

Men i andra länder har man dragits med låg konsumtion länge. Faktiskt kan många länder vittna om en lägre konsumtion ända sedan den stora finanskrisen 2008. Konsumtionen har alltså fortfarande inte kommit upp på samma nivå sedan innan finanskrisen 2008. Att coronapandemin sedan gjorde sitt intågande gjorde att konsumtionen sjönk ytterligare.

Låg konsumtion dels på grund av dålig ekonomi, dels på grund av otillgänglighet för shopping. I en del länder införde man innan coronakrisen minusräntor. Bland annat Danmark gjorde sig kända för att införa minusränta för att få sin konsumtion att rulla igång och komma upp på samma nivå som den var på innan finanskrisen 2008.

Tilltagen i Danmark hjälpte inte och därför tog den danska regeringen till drastiska åtgärder. Bland annat betalades semesterersättningen ut till samtliga lönemottagare i Danmark. De som hade försörjningsstöd fick ett bidrag på 1 000 danska kronor. Alltihop för att få igång konsumtionen i det danska samhället.
Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > Skenande konsumtion i Sverige – men det är annorlunda hos våra grannar