NATO: Därför är Sverige inte redan medlem

NATO: Därför är Sverige inte redan medlem

Vill du veta mer om varför Sverige inte är medlem i NATO och vad ett eventuellt NATO medlemskap skulle innebära för den svenska befolkningen? I så fall kan du med fördel läsa vidare här i denna artikel. Här djupdyker vi i det eventuella svenska NATO-medlemskapet. Dessutom kan du läsa vad som är bra att tänka över om Sverige skulle välja att gå med i NATO.

Ekonomisk påverkan

Först och främst kan man säga att ett NATO-medlemskap inte direkt skulle innebära en ekonomisk påverkan på Sveriges befolkning. Men det finns viss oro för att ett eventuellt medlemskap skulle kunna innebära en indirekt påverkan rent ekonomiskt.

Det beror främst på att räntan i Sverige kan komma att påverkas vid ett eventuellt inträde i försvarsalliansen NATO. Om du överväger att ta ett billigt snabblån kan det därför vara bra att överväga om du ska välja en fast eller rörlig ränta på ditt lån. När det kommer till lån finns det tre olika räntetyper:

  • Fast ränta
  • Rörlig ränta
  • Effektiv ränta

Fast ränta innebär att räntan ligger på en fast nivå över en bestämd tidsperiod. Rörlig ränta följer samhällsutvecklingen och rör sig därför upp och ner i takt med den svenska reporäntan.

Effektiv ränta är ett begrepp som används för att beskriva alla samlade kostnader inklusive ränta och avgifter på ett lån.

Det som är viktigt att veta är att det alltid är en bra idé att jämföra de alternativ som finns på marknaden – på det viset kan du nämligen säkra ett så bra och billigt lån som möjligt. Därutöver är det viktigt att du har en välordnad ekonomi när du tar ett lån. Tittar man på den sociala och säkerhetspolitiska faktorn när det kommer till ett eventuellt NATO-medlemskap för Sverige kan det innebära olika saker.

Säkerhetspolitiskt

Säkerhetspolitiskt har läget förändrats och inte minst i Norden. Den ryska invasionen av Ukraina har satt det världspolitiska läget på spel. Sverige har en lång tradition av att vara neutrala när det kommer till krig och stora militära allianser. Det är därför Sverige hållit sig utanför NATO, även under det kalla kriget. De två främsta länderna i världen som anses vara mest neutrala är Schweiz och Sverige. För Sveriges del har neutraliteten inneburit många fördelar.

NATO är en försvarsallians som består av flera olika länder.

Man kan tacka neutraliteten för att Sverige har fått stå som medlare i många känsliga och politiska frågor mellan olika stridande parter. Det har inte minst gett kunskap till de svenska politikerna om olika världspolitiska situationer som har varit aktuella sedan Sverige valde den neutrala banan.

Vad skulle ett medlemskap innebära?

Ett NATO-medlemskap skulle innebära att Sverige skulle skyddas enligt artikel 5 som är en av de grundläggande principerna som försvarsalliansen vilar på. Paragrafen innebär att alla länder skyddas av varandra.

Om ett land angrips av en utomstående part har alla andra medlemsländer skrivit under på att det ska hjälpa till att försvara det land som angrips. Det betyder rent säkerhetsmässigt att ett medlemsland kan känna sig säkert i förhållande till den osäkra politiska situation som råder i världen just nu.

Men ett medlemskap innebär inte bara guld och gröna skogar, utan kommer även med åtaganden. Om man tittar ur ett kritiskt perspektiv av ett svenskt NATO-medlemskap skulle innebära så framhålls ofta frågan om det skulle kunna bli aktuellt att placera atomvapen på svenskt territorium eller i närheten av Sverige.

Många av NATO:s nuvarande medlemsländer har förhandlat sig till olika typer av undantag. Till exempel vårt grannland Danmark. Danskarna förhandlade till sig ett undantag när landet trädde in i NATO 1949, då alliansen bildades. Danmarks undantag innebär att det aldrig får placeras atomvapen på danskt territorium såvida det inte är nödvändigt för att försvara Danmark som land. Om detta skulle kunna bli aktuellt eller inte i Sverige tål att debatteras.

Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > NATO: Därför är Sverige inte redan medlem