Stora regionala skillnader i utvecklingen av bopriser

Stora regionala skillnader i utvecklingen av bopriser

Den senaste tidens sjunkande priser har skakat om bostadsmarknaden. Ur ett historiskt perspektiv är priserna dock fortfarande höga, men det rådande läget har fått många att avvakta. Det är främst i storstadsregionerna som priserna sjunker, där priset på villor sjunkit med upp emot 14 %.

Var du bor i landet har alltså en påverkan på din privatekonomi. I den här artikeln ska vi titta närmare på de regionala skillnaderna i bostadspriser och se hur du som hus- eller lägenhetsägare påverkas.

Utgå från din egen privatekonomi när det är dags att köpa bostad

Det är många som drömmer om att köpa sitt allra första egna boende. Oavsett om man ser en nybyggd villa, en komfortabel lägenhet eller ett lantligt torp framför sig, är det något speciellt med att äga sin bostad.

Men det gäller att rätta mun efter matsäck, så ett gott råd är att alltid att utgå ifrån din egen privatekonomi och vad som är realistiskt när det är dags att söka om ett lån. Man kan fortfarande drömma stort, men genom ett ansvarsfullt och genomtänkt låntagande ger du dig själv de bästa förutsättningarna. Det är särskilt viktigt i oroliga tider som dessa, där bostadspriser och räntor fluktuerar.

Prisbilden på villor och lägenheter är generellt sett högre i större städer jämfört med på andra orter. Många söker sig hit för att studera och arbeta, vilket driver upp prisnivån. En kort ökning av bostadspriserna sågs under slutet av sommaren, men det förklaras just av det faktum att många flyttar för studier och jobb under augusti.  

Antalet försäljningar minskar till följd av väntat prisfall

Det är inte bara priset på bostäder som sjunker – antalet försäljningar följer samma mönster. Sommaren 2022 såldes 10 % färre villor jämfört med året innan runt om i landet, och för bostadsrätter var siffran hela 21 %. Det är egentligen ganska logiskt. Stigande räntor har gjort det mindre lönsamt att ha bolån, vilket givit en minskad efterfrågan och låga priser.

När priserna är låga och det finns en förväntan om att priserna antingen ska förbli som de är eller sjunka ännu mer håller många husägare på sina hus. I stället för att göra en dålig affär avvaktar man och väntar in marknaden.

Priserna på bostäder sjunker mest i storstadsregionerna

Priserna på bostäder sjunker mest i storstadsregionerna

De fallande bostadspriserna märks av mest i området omkring Stockholm, Göteborg och Malmö. Trenden är tydligast för villor, där priserna under 2022 års tredje kvartal gick ner med 8 % i Stockholm och Göteborg och 9 % i Malmö jämfört med andra kvartalet. Sett till hela riket var minskningen ”bara” 5 %.

1 mån3 månmån
Stockholm– 2 %– 8 %– 6 %
Göteborg– 3 %– 8 %– 7 %
Malmö– 4 %– 9 %– 9 %
Hela Sverige– 2 %– 5 %– 3 %
Prisutvecklingen för villor i procent under tredje kvartalet 2022 jämfört med föregående månaden, andra kvartalet 2022 respektive tredje kvartalet 2021. Statistik från Svensk Mäklarstatistik.

Den senaste månaden syns dock en stagnation i prisfallet, där priserna sjönk med 2 % i både Stockholm och Sverige i stort.

Värt att fundera på inför framtiden

Vad har vi då att vänta i framtiden? Det är det ingen som vet, men experter lyfter fram följande tänkbara scenarion.

  • Marknadstrender tenderar att synas först i Stockholm. Att prisfallet inte var lika stort där den senaste månaden kan indikera att de regionala skillnaderna i prissänkningen håller på att stabiliseras, eller att prisfallet i stort håller på att plana ut.
  • När priserna så småningom vänder kan en boom inom bostadsmarknaden väntas. Ökad efterfrågan kan driva upp priserna, även utanför storstadsregionerna.
  • Höga elpriser bidrar också till de höga bostadspriserna. Om fler får ta del av elprisstöd kan en trög marknad komma i gång igen.
Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > Stora regionala skillnader i utvecklingen av bopriser