I Sverige behöver man inte frysa trots elbrist i EU!

I Sverige behöver man inte frysa trots elbrist i EU

Även om vi just nu befinner oss mitt i högsommaren, med extremt höga temperaturer, står vintern för dörren. Vintern i Europa innebär låga temperaturer i flertalet länder. Något som har gjort många EU invånare nervösa. I flera EU länder behöver man nämligen uppvärmningsapparater för att kunna ha på värmen inomhus när temperaturerna närmar sig minusgrader under vintern.

Den stigande inflationen, samt elpriserna i EU gör att marknaden har blivit nervös inför vintern. Det är speciellt priserna på el som får många konsumenter att bli nervösa för vad det kommer att kosta att värma upp sina bostäder i vinter, men hur ligger det egentligen till i Sverige?

Olika uppvärmningsmetoder

I Europa värmer man ofta upp sina bostäder med hjälp av gas. Gas är en icke hållbar energikälla enligt Europeiska Unionen, men många europeiska länder importerar naturgas ifrån Ryssland. I och med Rysslands invasion av Ukraina har EU dock valt att stoppa importen av rysk naturgas, vilket har drivit upp priserna ordentligt.

Det har även lett till en diskussion inom EU som handlar om att gå från icke hållbara energikällor, till mer hållbara energikällor inom EU bland annat för att minska beroendet av utomstående länder.

Uppvärmningsmetoder

LandUppvärmningsmetod
UngernOlja (icke hållbar)
SverigeFjärrvärme (hållbar)
ItalienGas (icke hållbar)

Energipriserna påverkar ekonomin

När energipriserna går upp blir marknaden nervös, vilket påverkar räntan och därmed även lånen i de länder där räntan har stigit som mest. Om du överväger att ta lån i Sverige kan du vara glad för att inflationen inte ligger i topp jämfört med många andra EU länder. Med det sagt behöver du ändå överväga och räkna ut vad dina månadskostnader blir när du tar ett lån. Det är alltid bra att överväga om du ska välja rörlig eller fast ränta när du tar ett lån.

Sverige i topp när det kommer till hållbar energi

I Sverige behöver man inte frysa trots elbrist i EU

Sverige är det land som har störst andel energi från hållbara källor. Det är tack vare vind- och vattenkraften som svensk el är grönast i Europa. Men det betyder såklart inte att räntan och inflationen inte påverkas i Sverige. Sverige är precis som alla andra EU länder tvungna till att sälja el till andra EU länder om det uppstår elbrist i andra EU-länder, vilket kan driva upp elpriserna.

Även om inflationen inte påverkar räntan nämnvärt i Sverige, påverkas ändå lånemarknaden av andra faktorer såsom inflationen som driver upp priserna.

Även den svenska marknaden påverkas

Om du överväger att ta ett lån är det därför viktigt att du gör en beräkning av vad din ekonomiska situation är för att säkra att du kan betala tillbaka lånet inom den löptid du har valt på ditt lån. Du kan enkelt räkna ut om du har råd att ta ett lån genom att göra en ekonomisk budget över dina inkomster och utgifter. Det är viktigt att du tar med alla dina inkomster i din budget.

Inkomster täcker inte bara inkomst från lön utan även bidrag såsom studiebidrag från CSN, sjukpenning från Försäkringskassan, bostadsbidrag såväl som pension.

Svenska hushåll värms upp av fjärrvärme

De svenska hushållen påverkas inte nämnvärt ekonomiskt av importförbudet mot gas och olja från Ryssland eftersom många svenska hushåll vars värms upp med fjärrvärme. Fjärrvärmen har ökat de senaste åren och produceras med hjälp av el. Och tack vare de billiga svenska elpriserna kan värmekostnaderna hållas på en låg nivå jämfört med andra europeiska länder.

Fjärrvärme är en speciell teknik där man med hjälp av el framkallar en reaktion som utsöndrar värme och som sedan kan transporteras till hushållen. Jämfört med många EU-länder som använder gas för uppvärmning av vatten och bostäder.
Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > I Sverige behöver man inte frysa trots elbrist i EU!