Vem tar lån för semestrar eller resor?

Allt fler svenskar vänder sig till lån för att finansiera sina semestrar eller resor. Genom att analysera olika demografiska och ekonomiska faktorer kan vi bättre förstå vilka grupper som främst använder lån för dessa ändamål. Denna analys bygger på data från Matchbanker för perioden 1 april till 30 april 2024.

Låneändamål

Resor och semester är ett av de specifika ändamålen för lån, men det finns även andra betydande ändamål som samling av befintliga lån (27,28 %) och konsumtion (6,58 %). 

Reselånen utgör en viktig del av den totala låneportföljen.

Detta visar att medan resor är en stor anledning till att låna, finns det många som också använder lån för att konsolidera befintliga skulder, vilket kan vara en strategi för att hantera ekonomin mer effektivt.

Konsumtionslån, som också är relativt vanliga, indikerar en fortsatt tendens att använda lån för att finansiera olika former av konsumtion.

Låneändamål
Låneändamål

Kön och ålder

Bland dem som tar lån för semestrar är könsfördelningen jämn, med kvinnor som utgör 50,43 % och män 49,57 %. Åldersgruppen 18-29 år är mest benägen att låna för resor, och står för 28,48 % av lånen. 

Kön

Därefter följer åldersgrupperna 30-39 år (20,47 %) och 40-49 år (19,98 %). Äldre åldersgrupper visar ett avtagande intresse, där personer över 70 år endast utgör 4,69 %. 

Detta kan förklaras av flera faktorer. Yngre individer har ofta en starkare vilja att resa och utforska världen, vilket kan leda till att de är mer benägna att ta lån för att finansiera dessa upplevelser. Samtidigt har äldre individer, särskilt de över 70 år, ofta andra prioriteringar och kanske inte är lika benägna att ta på sig skuld för resor. Att förstå dessa åldersskillnader kan hjälpa låneinstitut att bättre anpassa sina erbjudanden och marknadsföringsstrategier.

ålder

Regional spridning

När vi ser på regionala skillnader, toppar Stockholm listan med 20,31 % av alla lån för resor, följt av Västra Götaland (15,68 %) och Skåne (13,62 %).

Dessa regioner representerar majoriteten av reselånen, medan mindre befolkade regioner som Gotland och Västernorrland ligger långt efter med endast 0,39 % respektive 1,93 %.

Stockholm, som är Sveriges huvudstad och ekonomiska centrum, har en hög koncentration av individer som kanske är mer benägna att ta lån för att finansiera lyxutgifter som resor. Västra Götaland och Skåne, som också är stora och ekonomiskt viktiga regioner, visar liknande mönster.

Å andra sidan kan den lägre andelen lån i mindre befolkade och mer rurala regioner bero på lägre genomsnittliga inkomster och kanske en mer konservativ syn på skuldsättning.

Regional spridning
Regional spridning

Anställningsstatus

En övervägande majoritet av dem som tar lån för resor är fast anställda, vilket utgör 70,62 % av låntagarna. Pensionärer står för 9,22 %, medan egenföretagare och behovsanställda utgör 3,56 % respektive 4,35 %. 

Studenter och förtidspensionärer utgör en mindre del av denna grupp, med 3,16 % respektive 4,22 %. 

Den höga andelen fast anställda som tar lån för resor kan bero på deras stabilare ekonomiska situation, vilket gör dem mer benägna att ta på sig ytterligare skuld för att finansiera semester.

Pensionärer, som har en fast inkomst men kanske inte har samma ekonomiska ansvar som yngre grupper, kan också se reselån som ett sätt att njuta av sina gyllene år.

Egenföretagare och behovsanställda, med mindre stabila inkomster, kan vara mer försiktiga med att ta lån för icke-nödvändiga utgifter som resor.

Anställningsstatus
Anställningsstatus

Fastighet och inkomst

En betydande andel av reselåntagarna, 79,16 %, äger inte en fastighet. Detta kan tyda på att de prioriterar resor över fastighetsägande eller inte har resurser att investera i både fastighet och resor. 

Fastighet och inkomst
Fastighet

Månatliga inkomster varierar, men den största gruppen av låntagare har inkomster mellan 20,000-29,999 SEK (46,63 %). 

De med högre inkomster över 60,000 SEK utgör endast 1,25 %, vilket antyder att höginkomsttagare är mindre benägna att låna för resor. 

Denna tendens att låna trots att man inte äger en fastighet kan peka på en prioritering av upplevelser och kortsiktig njutning över långsiktiga investeringar.

De som har lägre till medelstora inkomster kan se lån som en nödvändighet för att kunna unna sig en semester, medan höginkomsttagare troligen har andra resurser eller sparande att falla tillbaka på.

inkomst
inkomst

Slutsats

Analysen visar att lån för resor och semestrar är mest populära bland yngre individer och fast anställda, särskilt i storstadsregioner som Stockholm, Västra Götaland och Skåne. De flesta låntagarna har medelstora inkomster och äger inte fastigheter. Detta antyder en tendens bland unga och medelinkomsttagare att prioritera upplevelser och resor över långsiktiga investeringar som fastigheter.

Det är tydligt att resor och upplevelser fortsätter att vara en hög prioritet för många svenskar, särskilt bland yngre generationer. Att ta lån för att finansiera dessa upplevelser visar på en stark vilja att investera i livskvalitet.

Andreas Linde, Finansexpert och VD för Matchbanker.

Denna trend kan också peka på en ekonomisk utmaning för yngre generationer som söker omedelbara upplevelser och är villiga att finansiera dem genom lån snarare än att spara i förväg. Låneinstitut och finansiella rådgivare kan använda denna information för att bättre förstå kundernas behov och beteenden, och därmed utveckla produkter och tjänster som möter dessa behov på ett hållbart sätt.

Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > Vem tar lån för semestrar eller resor?