Konsumentlån: Män vs kvinnor – En analytisk djupdykning

Denna omfattande analys belyser de betydande skillnaderna i lånemönster mellan män och kvinnor i Sverige under perioden 1-28 april 2024, baserad på data från Matchbanker. Genom att jämföra lånebelopp per kund, uppdelat på kön, erbjuder denna artikel en detaljerad insikt i konsumenternas lånebeteende. Detta möjliggör en djupare förståelse för marknadstrender och bidrar till en bättre insikt i ekonomiskt beteende på individnivå. Dessa data är baserade på konsumentlån tagna genom Matchbanker under den angivna perioden.

Lånemönster baserat på kön

Data visar att män i genomsnitt lånade 100 403 SEK, medan kvinnor lånade något mindre, med ett genomsnitt på 87 813 SEK.

Data visar att män i genomsnitt lånade 100 403 SEK, medan kvinnor lånade något mindre, med ett genomsnitt på 87 813 SEK
Lånemönster baserat på kön

Denna skillnad återspeglas genomgående i olika regioner och åldersgrupper. Bland de yngre åldersgrupperna (18-29 år) lånade män och kvinnor relativt lika belopp, men skillnaderna ökade med åldern, där män i åldersgruppen 30-39 år lånade markant mer. Denna trend fortsätter att vara konsekvent i äldre grupper, vilket pekar på ett ökat finansiellt behov eller större tillgång till resurser hos män.

Lånebelopp per kund efter ålder (män)
Lånebelopp per kund efter ålder (män)
Lånebelopp per kund efter ålder (kvinnor)
Lånebelopp per kund efter ålder (kvinnor)

Regional fördelning

Analysen visar även tydliga regionala skillnader. I Gotland lånade män i genomsnitt 175 364 SEK medan kvinnor lånade 107 368 SEK. I mindre städer som Södermanland och Gävleborg är skillnaderna mindre markanta, vilket kan tyda på en mer jämställd ekonomisk aktivitet i dessa områden. Skillnaden är särskilt notabel i storstadsområden där ekonomiska möjligheter och tillgång till krediter kan variera stort mellan könen, vilket reflekterar en potentiellt större ojämlikhet i tillgång till ekonomiska resurser.

Lånebelopp per region (män)
Lånebelopp per region (män)
Lånebelopp per region (kvinnor)
Lånebelopp per region (kvinnor)

Ändamål

När det gäller ändamålet lånade män mer för att konsolidera befintliga lån och renoveringar jämfört med kvinnor. Män lånade i genomsnitt 180 558 SEK för att samla befintliga lån, medan kvinnor lånade 166 065 SEK för samma ändamål. Denna trend är konsistent över olika inkomstnivåer och sysselsättningsstatus. Kvinnor tenderar också att ansöka om lån för mindre belopp i kategorier som fordon och konsumtionsvaror, vilket kan spegla olika konsumtionsmönster eller ekonomiska strategier mellan könen. 

Lånebelopp efter låneändamål (män)
Lånebelopp efter låneändamål (män)
Lånebelopp efter låneändamål (kvinnor)
Lånebelopp efter låneändamål (kvinnor)

Inkomst och sysselsättning

Intressant nog visar data att egenföretagare, oavsett kön, tenderar att låna högre belopp. Män som är egenföretagare lånade i genomsnitt 138 072 SEK, medan kvinnliga egenföretagare lånade 149 750 SEK. Denna inversion i lånemönster kan tyda på en högre riskbenägenhet eller större kapitalbehov hos kvinnliga egenföretagare. Dessutom visar data att fast anställda kvinnor tenderar att låna mindre än fast anställda män, vilket understryker potentiella löneskillnader och ekonomisk stabilitet.

Lånebelopp efter kundanställning (män)
Lånebelopp efter kundanställning (män)
Lånebelopp efter kundanställning (kvinnor)
Lånebelopp efter kundanställning (kvinnor)

Slutsats

Denna genomgripande analys understryker de betydande skillnaderna i lånemönster mellan män och kvinnor, vilket reflekterar både socioekonomiska och regionala dynamiker. 

Denna data bekräftar behovet av skräddarsydda finansiella produkter som adresserar de unika behoven hos olika demografiska grupper

Andreas Linde, finansexpert och VD för Matchbanker.

Genom att förstå dessa mönster kan finansiella institut bättre anpassa sina tjänster för att främja ekonomisk inkludering och jämställdhet. Sådana insikter är avgörande för att utveckla effektiva strategier som främjar en mer inkluderande finansiell framtid.

Andreas Linde
Av
Lånexpert, Andreas Linde, har arbetat i finansbranschen sedan 2014. På Matchbanker skriver han om lån, refinansiering, räntor och allt som rör finans.
Matchbanker > Konsumentlån: Män vs kvinnor – En analytisk djupdykning